Solgte biler

Nyheter

 


MB 1328 AT 4x4 WD
2007 modell

SCANIA P-124-G 8x4x4
37m 1998 modell
Volvo-FLL-290-16-1
VOLVO FLL 290.16 BAS-2
2015 MOD

Følg oss på facebook

Opplæring

Tilleggsinformasjon

PERSONLØFTERKURS IHHT. FORSKRIFT OM BRUK AV TEKNISKE INNRETNINGER OG UTSTYR.

Jan Østberg Liftservice A/S presenterer til markedet, et konsept til alle de som har krav til opplæring ifht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, samt Arbeidsmiljøloven §§ 8f, 12.1.4b og 14h.

 

Kurset vil gi deltakerne kunnskap og kompetanse til å føre alle typer personløfter ifht. forskriftenes krav til opplæring og dokumentasjon. Kurskonseptet er utarbeidet av Oslo brann- og redningsetat, Politiet og andre faginstanser. Jan Østberg A/S har overtatt rettighetene til konseptet.

 

Hvem er Jan Østberg Liftservice A/S: Jan Østberg har 21 års erfaring med høydematriell, - 25.500 arb. timer med forskjellig typer høydematriell.

 

Lærekreftene på kurset hentes fra Oslo brann- og redningsetat og politiet i Oslo. Dette er fagfolk som brukes til teoretisk/praktisk undervisning på høydematriell og kjøretøyforskrifter. Disse etatene er kjent for meget dyktige opplæringsrutiner og fagfolk. I tillegg tilføres deltagerne kunnskap fra Jan Østberg Liftservice A/S.

 

Kurset bygger på Kirke, Utdanning og Forsknings departmentets fagplan 2699, og har en varighet av 40 timer. Alle arbeidsgivere, som har ansatte som arbeider på personløftere, har fått et nytt og utvidet opplæringsansvar.

 

Kurset tar også høyde for å la kursdeltakerne løse en gruppeoppgave, som skal kunne hjelpe til med det videre arbeidet på egen arbeidsplass. Denne gruppeoppgaven bes kursdeltakerne om å overlevere til arbeidsgiver etter endt kurs.

 

 

FAGPLAN:

Emne Antall timer Merknader
Innledning 1 Grunnlag for opplæring, nye forskrifter
Oppbygging av personløftere 2 Tilhenger festet, sakseløftere og bilmonterte
Oppstilling,- Ferdslære 4 Hindring av trafikk,- Riktig oppstilling,- Kjøretøyforskrifter,- Hastigheter,- Registreringsbestemmelser,- Merking,- Førerkortforskriftene.
Sikkerhetsbestemmelser 2 Bestemmelser, verneutstyr.
Sertifisering 1 Hvordan og hvem sertifiserer
Hydraulikk 1 Virkemåte og vedlikehold
Taktikk,-

Signaler, tegn

2 Stabilitet, vindkrefter, lastetabell og nødsenkning.

Manuelt og radiosamband

Elektrisitet 1 Vekselstrøm/likestrøm, lading. Avstand fra el. anlegg
Vedlikehold 2 Daglig, periodisk og forbyggende
Praktisk kjøring 18 Planlegging og gjennomføring. Kjøring av forskjellige personløftere.
Eksamen 2 Kunnskapskontroll - praktisk
Eksamen 3 Skriftlig prøve - teoretisk
Evaluering 1 Gjennomgåelse av kurset, tilbakemeld.
SUM TOTALT: 40t