Jan Østberg

NorwegianEnglish

3 stk brukte Dräger CPS 7900

BESKYTTELSE I SÆRKLASSE
Dräger CPS 7900 er utviklet for å beskytte brukeren mot alle tenkbare farer ved håndtering av farlige stoffer og for å gi støtte til arbeidet. Draktmaterialet D-mex gir ved siden av en enstående bestandighet mot ulike substanser også meget god beskyttelse mot mekaniske påkjenninger, flytende gasser og stikkflammer. Dräger CPS 7900 overgår derved kravene i internasjonale standarder for brannvesen, redningstjenester og industri for gjenbrukbare vernedrakter.

Ny pris: Kr 20000,- + mva.
Selger for: Kr 4000,- + mva.