Jan Østberg

NorwegianEnglish

EM2000i generator

230V.
Vekt: 23 kg.
Motor: EM158F.
Bensindrevet.