Jan Østberg

NorwegianEnglish

ifex-3000

IFEX3000 NL BV

 

Det eneste miljøvennlige slukkesystemet
i verden.
100 % miljøvennlig, kun luft og vann!

 
Skyter 100 m. per ladning på den store.
De små skyter ca. 70 m.