Jan Østberg

NorwegianEnglish

Lite grenrør med Norlås-kupling

Kun 900g!

Med 3 x Norlås-kupling 1½»

Tåler 20 BAR.

Egner seg til framskutt enhet/skogbrann.