Jan Østberg

NorwegianEnglish

Ny Armtex 4″ brannslange, med Stortz kupling. 18meter.

Lengde: 25 m med 52 mm kuplinger.