Jan Østberg

NorwegianEnglish

Personløfterkurs

PERSONLØFTERKURS IHHT. FORSKRIFT OM BRUK AV TEKNISKE INNRETNINGER OG UTSTYR.

Jan Østberg Liftservice A/S presenterer til markedet, et konsept til alle de som har krav til opplæring ifht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, samt Arbeidsmiljøloven §§ 8f, 12.1.4b og 14h.

 

Kurset vil gi deltakerne kunnskap og kompetanse til å føre alle typer personløfter ifht. forskriftenes krav til opplæring og dokumentasjon. Kurskonseptet er utarbeidet av Oslo brann- og redningsetat, Politiet og andre faginstanser. Jan Østberg A/S har overtatt rettighetene til konseptet.

 

Hvem er Jan Østberg Liftservice A/S: Jan Østberg har 21 års erfaring med høydematriell, – 25.500 arb. timer med forskjellig typer høydematriell.

 

Lærekreftene på kurset hentes fra Oslo brann- og redningsetat og politiet i Oslo. Dette er fagfolk som brukes til teoretisk/praktisk undervisning på høydematriell og kjøretøyforskrifter. Disse etatene er kjent for meget dyktige opplæringsrutiner og fagfolk. I tillegg tilføres deltagerne kunnskap fra Jan Østberg Liftservice A/S.

 

Kurset bygger på Kirke, Utdanning og Forsknings departmentets fagplan 2699, og har en varighet av 40 timer. Alle arbeidsgivere, som har ansatte som arbeider på personløftere, har fått et nytt og utvidet opplæringsansvar.

 

Kurset tar også høyde for å la kursdeltakerne løse en gruppeoppgave, som skal kunne hjelpe til med det videre arbeidet på egen arbeidsplass. Denne gruppeoppgaven bes kursdeltakerne om å overlevere til arbeidsgiver etter endt kurs.

 

 

FAGPLAN:

 

EmneAntall timerMerknader
Innledning1Grunnlag for opplæring, nye forskrifter
Oppbygging av
personløftere
2Tilhenger festet, sakseløftere og bilmonterte
Oppstilling,-
Ferdslære
4Hindring av trafikk, -Riktig oppstilling, -Kjøretøyforskrifter, -Hastigheter, -Registrerings -bestemmelser, -Merking, Førerkortforskriftene.
Sikkerhets-
bestemmelser
2Bestemmelser, verneutstyr.
Sertifisering1Hvordan og hvem sertifiserer
Hydraulikk1Virkemåte og vedlikehold
Taktikk,-
Signaler, tegn
2Stabilitet, vindkrefter, lastetabell og nødsenkning.Manuelt og radiosamband
Elektrisitet1Vekselstrøm/likestrøm, lading. Avstand fra el. anlegg
Vedlikehold2Daglig, periodisk og forbyggende
Praktisk
kjøring
18Planlegging og gjennomføring. Kjøring av forskjellige personløftere.
Eksamen2Kunnskapskontroll -praktisk
Eksamen3Skriftlig prøve -teoretisk
Evaluering1Gjennomgåelse av kurset, tilbakemeld.
SUM TOTALT:40t