Jan Østberg

NorwegianEnglish

Proff rømningsmaske Automatic

FAST MASK-ENKEL OG PÅLITELIG

Fast mask er den eneste pålitelige rømnings maske som gir deg en rask og sikker rømning gjennom røykgasser, ingen opplæring er påkrevet.

Rømningsmasken ligger i egen støvtett bag. Bagen åpnes med et enkelt håndgrep. Åpningen av luft skjer automatisk Når du setter masken foran ansiktet åpner flaskeventilen og stroppene strammes automatisk Dette gir deg luft i minimum 15 minutter. 200 bar. Må trykkprøves hvert 5. år.

CE-0086 godkjent