Jan Østberg

NorwegianEnglish

Scotty vannvegger

Scotty Vannvegger
3 dimensjoner: 60/116/190 liter pr. minutt.

Sprer vannet 8 meter i bredde + 6-8 meter i høyden ved 7 bar trykk inn. Arbeidstrykk: 10 bar. Tåler 20 bar.