Jan Østberg

NorwegianEnglish

Scotty vannvegger

Scotty Vannvegger
3 dimensjoner: 60/100/150 liter pr. minutt.

Skaper en vegg av vann for å slukke og beskytte.
• Kan lage en vegg av vann 8 m bred og 8 m høy.
• Sikres med tre skruer eller en enkelt pigg i bakken.
• Tre strømningshastigheter: 15, 30 og 50 GPM.
• Tilgjengelig med 1 – ½ » gjenger.